Mengingat Kembali Pancasila dan Makna Setiap Silanya

Mengingat Kembali Pancasila dan Makna Setiap Silanya

Lahirnya Pancasila tidak hanya terbentuk dalam hitungan satu malam saja seperti cerita Roro Jonggrang, tetapi dengan usaha dan pemikiran yang sungguh-sungguh oleh Panitia Sembilan yang dibentuk oleh BPUPKI.

Adapun lima butir sila Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia seperti berikut:

 1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 3. Persatuan Indonesia
 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Makna Setiap Sila Pancasila

Setiap sila dari Pancasila memiliki simbol dan maknanya tersendiri. Dilansir dari halaman Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berikut adalah makna simbol setiap sila Pancasila.

 1. Sila pertama: simbol gambar bintang
  Simbol gambar bintang berwarna kuning yang bersudut lima dengan latar belakang warna hitam terletak di bagian tengah perisai dijadikan sebagai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
  Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
 2. Sila kedua: simbol gambar rantai
  Gambar rantai dengan latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar Kemanusiaan yang Adil dan beradab.
  Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung menyambung tidak terputus, ini melambangkan generasi penerus yang turun temurun.
 3. Sila ketiga: simbol gambar pohon beringin
  Simbol ini terletak di bagian atas sebelah kiri gambar bintang dijadikan sebagai dasar Persatuan Indonesia.
  Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung.
 4. Sila keempat: simbol gambar kepala banteng
  Simbol gambar kepala banteng terletak di sebelah atas gambar bintang.
  Kepala banteng diartikan sebagai tenaga rakyat dijadikan sebagai lambang sila keempat Pancasila.
 5. Sila kelima: simbol gambar padi dan kapas
  Simbol gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Simbol gambar padi dan kapas dijadikan sebagai dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Baca juga: Tema dan Makna  Logo Peringatan Hari Pancasila yang Menambah Rasa Nasionalis Kita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.